Hàm mysqli_stat trong php

Hàm mysqli_stat() sẽ trả về một chuỗi chứa thông tin tương tự lệnh mysqladmin status.Chuỗi này bao gồm thời gian hoạt động bằng giây và số luồng chạy, câu hỏi, tải lại và bảng mở.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_stat( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về chuỗi mô tả trạng thái hiện tại của hệ thống, nếu có lỗi xảy ra hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_stat():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

echo "System status: ". mysqli_stat($con); 

mysqli_close($con);

Kết quả

System status: Uptime: 27 Threads: 1 Questions: 2 Slow queries: 0
Opens: 0 Flush tables: 1 Open tables: 11 Queries per second avg: 0.074

Đây là kết quả với CSDL của mình, đối với CSDL của các bạn kết quả có thể sẽ khác.

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_stat trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_stat trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_stat trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_stat trong php” posted by on 2022-11-30 01:13:08. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   in_array() -
Back to top button