Hàm basename trong php

Hàm basename() sẽ lấy về phần đuôi của đường dẫn được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápbasename( $path, $suffix);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn.
  • $suffix là tham số, nếu phần cuối của phần đuôi trả về nằm trong chuỗi $suffix nó sẽ bị loại bỏ.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về phần đuôi của đường dẫn truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm basename():

Code

echo "1- ".basename("/etc/phpbbvietnam.com", ".net")."<br />";
echo "2- ".basename("/etc/phpbbvietnam.com")."<br />";
echo "3- ".basename("/etc/phpbbvietnam.com")."<br />";
echo "4- ".basename("/etc/")."<br />";
echo "5- ".basename(".")."<br />";
echo "6- ".basename("https://phpbbvietnam.com/");

Kết quả

1- phpbbvietnam.com
2- phpbbvietnam.com
3- phpbbvietnam.com
4- etc
5- .
6-

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm basename trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm basename trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm basename trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm basename trong php” posted by on 2022-10-26 07:09:29. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm filemtime trong php
Back to top button