Hàm mysqli_init trong php

Hàm mysqli_init() sẽ khởi tạo MySQLi và trả về một đối tượng để sử dụng kết hợp với hàm mysqli_real_connect().

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_init();

Hàm mysqli_init() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_init():

Code

$con = mysqli_init();
if (!$con){
	die("mysqli_init failed");
}

if (!mysqli_real_connect($con,"localhost","my_user","my_password","my_db")){
	die("Connect Error: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_init trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_init trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_init trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_init trong php” posted by on 2022-11-24 22:17:10. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fputs trong php
Check Also
Close
Back to top button