array_count_values() –

# Description

Hàm array_count_values() trong php dùng để đếm số lần trùng lặp giá trị của các phần tử trong mảng. Kết quả của nó sẽ trả về một mảng với key chính là giá trị của các phần tử và value chính là số lần trùng lặp (xuất hiện).

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Parameters

Cú pháp: array array_count_values ( array $array )

Trong đó

 • $array chính là mảng cần đếm

# Return values

Hàm array_count_values() sẽ trả về một mảng với key chính là các giá trị của mảng và value chính là số lần xuất hiện trong mảng. Dạng như sau:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

$result = array(
  'value_cua_phan_tu' => 'so_lan_xuat_hien'
);

# Examples

Đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng

Ta sử dụng hàm array_count_values() để xử lý cho bài toán này như sau:

$array = array(
  'phpbbvietnam.com',
  'phpbbvietnam.com',
  'thehalfheart',
  'phpbbvietnam.com',
  'phpbbvietnam.com',
  'phpbbvietnam.com'
);

echo '<pre>';
print_r(array_count_values($array));

Kết quả:


Array
(
  [phpbbvietnam.com] => 3
  [thehalfheart] => 1
  [phpbbvietnam.com] => 2
)

Hàm này rất đơn giản và thường sử dụng.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “array_count_values() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”array_count_values() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “array_count_values() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “array_count_values() – ” posted by on 2022-08-11 11:40:53. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 01: PHP7 là gì? PHP7 có gì mới?
Check Also
Close
Back to top button