Hàm natsort trong php

Hàm natsort() trong php dùng để sắp xếp các phần tử trong mảng. Các phần tử sẽ được sắp xếp dựa theo giá trị của phần tử dựa vào trật tự alphabet.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápnatsort($arr)

Trong đó:

 • $arr là mảng cần sắp xếp.

Ví dụ

Code

$array1 = $array2 = array(
	"top 13",
	"top 1",
	"top 10",
	"top 2"
);

sort($array1);
echo "Sắp xếp bình thường";
echo "<pre>";
	print_r($array1);
echo "</pre>";

natsort($array2);
echo "Sắp xếp theo trật tự tự nhiên";
echo "<pre>";
	print_r($array2);
echo "</pre>";

Kết quả

Sắp xếp bình thường
Array
(
  [0] => top 1
  [1] => top 10
  [2] => top 13
  [3] => top 2
)
Sắp xếp theo trật tự tự nhiên
Array
(
  [1] => top 1
  [3] => top 2
  [2] => top 10
  [0] => top 13
)

Như các bạn thấy ở trên, khi sắp xếp bình thường thì top 13 đứng trước top 2 vì kí tự ‘1’ xuất hiện trước kí tự ‘2’ còn khi sắp xếp bằng hàm natsort() thì top 2 sẽ xuất hiện trước do 2 sẽ nhỏ hơn 13.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm natsort trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm natsort trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm natsort trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm natsort trong php” posted by on 2022-08-22 09:42:48. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_pop trong php
Check Also
Close
Back to top button