Hàm mysqli_errno trong php

Hàm mysqli_errno() sẽ trả về mã của lỗi gần nhất của việc gọi các hàm từ một kết nối MySQL.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_errno( $connect);

Trong đó:

  • $connect là kết nối cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mã của lỗi( nếu có). Ngược lại, nếu không có lỗi xảy ra, hàm sẽ trả về 0.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_errno():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Perform a query, check for error
if (!mysqli_query($con,"INSERT INTO wrong_table (FirstName) VALUES ('Glenn')")){
  echo("Errorcode: " . mysqli_errno($con));
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_errno trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_errno trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_errno trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_errno trong php” posted by on 2022-12-03 01:33:41. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 02: Design patternphpAdapter Pattern
Check Also
Close
Back to top button