Hàm is_readable trong php

Hàm is_readable() sẽ kiểm tra xem file truyền vào có quyền đọc không.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápis_readable( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn truyền vào tồn tại và file đó có quyền đọc. Ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_readable():

Code

function checkReadable( $path){
	if (is_readable($path)) {
		return $path . " có thể đọc <br />";
	}else{
		return $path . " không thể đọc <br />";
	}
}
echo checkReadable("test.txt");
echo checkReadable("/css/");
echo checkReadable("something.txt");

Kết quả

test.txt có thể đọc 
/css/ không thể đọc 
something.txt không thể đọc 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_readable trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_readable trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_readable trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_readable trong php” posted by on 2022-11-13 04:10:35. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   [Module User] - File Bootstrap admin
Back to top button