Hàm pathinfo trong php

Hàm pathinfo() sẽ lấy thông tin về đường dẫn truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháppathinfo( $path, $option);

Trong đó:

 • $path là đường dẫn cần lấy thông tin.
 • $option là tham số không bắt buộc, có thể mang một trong các giá trị sau: PATHINFO_DIRNAME, PATHINFO_BASENAME, PATHINFO_EXTENSION , PATHINFO_FILENAME.

Kết quả trả về

 • Nếu $option không được truyền vào, hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các phần tử: dirname, basename, extension( nếu đường dẫn truyền vào không có phần mở rộng thì mảng trả về sẽ không có phần tử extension), and filename.
 • Nếu $option được truyền vào hàm sẽ trả về chuỗi là giá trị mà $option yêu cầu.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm pathinfo():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$path="C:xamppphpphp.ini";

$arr = pathinfo($path);
echo "<pre>";
	print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [dirname] => C:xamppphp
  [basename] => php.ini
  [extension] => ini
  [filename] => php
)

Sử dụng tham số $option:

Code

$path="C:xamppphpphp.ini";

$str = pathinfo($path, PATHINFO_DIRNAME);
echo $str;

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm pathinfo trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm pathinfo trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm pathinfo trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm pathinfo trong php” posted by on 2022-11-18 08:32:35. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm natsort trong php
Check Also
Close
Back to top button