Hàm mysqli_connect_error trong php

Hàm mysqli_connect_error() sẽ trả về nội dung lỗi của lần kết nối tới MySQL server gần nhất. Khác với hàm mysqli_connect_errno(), nó chỉ trả về nội dung của lỗi.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_connect_error();

Hàm không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về nội dung lỗi( nếu có), nếu không có lỗi xảy ra hàm trả về NULL.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_connect_error():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","abcd","wrong_pass","lmgo");
echo "Connection error: " . mysqli_connect_errno() . "<br />";

echo "Connection error: " . mysqli_connect_error();

Kết quả

Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'abcd'@'localhost'
(using password: YES) in C:xampphtdocstestindex.php on line 2 Connection error: 1045

Connection error: Access denied for user 'abcd'@'localhost' (using password: YES)

Ở đây mình đã cố tình truyền username sai nên nhận được thông báo lỗi.

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_connect_error trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_connect_error trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_connect_error trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_connect_error trong php” posted by on 2022-12-02 08:16:46. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_merge trong php
Check Also
Close
Back to top button