Hàm gmmktime trong php

Hàm gmmktime() sẽ lấy timestamp của một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, khác với mktime() hàm gmmktime() sẽ lấy timestamp ở múi giờ số 0( GMT).

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápgmmktime( $hour, $minute, $second, $month, $day, $year);

Trong đó:

  • $hour là tham số chỉ giờ.
  • $minute là tham số chỉ phút.
  • $second là tham số chỉ số giây.
  • $month là tham số chỉ tháng.
  • $day là tham số chỉ ngày.
  • $year là tham số chi năm.

Lưu ý

các tham số truyền vào là thời gian tại một timezone nào đó.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về timestamp của thời điểm đó tại múi giờ số 0. Kết quả của hàm gmmktime()mktime() sẽ chênh lệch nhau đúng bằng múi giờ của timezone mặc định của hệ thống tính bằng giây.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm gmmktime():

Code

echo date_default_timezone_get() .": ". mktime(10,10,10,02,02,2014) ." <br />";
echo "GMT: " . gmmktime(10,10,10,02,02,2014);

Kết quả

Asia/Ho_Chi_Minh: 1391310610 
GMT: 1391335810

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm gmmktime trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm gmmktime trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm gmmktime trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm gmmktime trong php” posted by on 2022-10-19 23:43:22. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm pos trong php
Check Also
Close
Back to top button