Hàm pos trong php

Hàm pos() trong PHP dùng để lấy ra phần tử mà con trỏ nội bộ của mảng đang trỏ vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháppos( $array);

Trong đó:

  • $array là mảng cần lấy ra phần tử.

Ví dụ

Code

$arr = array(
	'vi tri 1',
	'vi tri 2' ,
	'vi tri 3',
	'vi tri 4'
);
echo pos($arr).'<br />';
next($arr);
echo pos($arr).'<br />';

Kết quả

vi tri 1
vi tri 2

Mặc định ban đầu, con trỏ sẽ ở vị trí phần tử đầu tiên của mảng(vi tri 1), sau khi sử dụng hàm next() con trỏ nội bộ sẽ ở vị trí thứ 2(vi tri 2).

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm pos trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm pos trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm pos trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm pos trong php” posted by on 2022-08-21 12:08:32. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 11: Update dữ liệu MySQL bằng PHP
Check Also
Close
Back to top button