Hàm mysqli_connect trong php

Hàm mysqli_connect() sẽ kết nối tới MySQL server.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_connect( $host, $username, $pass, $dbname);

Trong đó:

 • $host là tên hosting.
 • $username là tên người dùng MySQL.
 • $pass là mật khẩu của người dùng.
 • $dbname là tên cơ sở dữ liệu cần kết nối.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng đại diện cho kết nối với MySQL server.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm mysqli_connect():

Code

$link = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'lmgo');

if (!$link) {
  die('Connect Error (' . mysqli_connect_errno() . ') '
      . mysqli_connect_error());
}

echo 'Success... ' . mysqli_get_host_info($link) . "n";

mysqli_close($link);;

Kết quả

Success... localhost via TCP/IP

Lưu ý rằng đây là tên csdl, username và password của mình. Cần phải thay đổi phù hợp với csdl, username, password của các bạn để hàm có thể kết nối.

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_connect trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_connect trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_connect trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_connect trong php” posted by on 2022-11-30 07:58:40. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm natsort trong php
Check Also
Close
Back to top button