Hàm array_splice trong php

Hàm array_splice() xóa phần tử trong mảng và thay thế bằng một phần tử hoặc một số phần tử khác.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_splice($array, $offset [, $lenght, $replace]);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu truyền vào.
 • $offset là vị trí của phần tử đầu tiên bị xóa.

Các phần tử tron dấu [ ] có thể không truyền vào:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

 • $lenght là số phần tử bị xóa.
 • $replace phần tử hoặc mảng thay thế các phần tử bị xóa.

Ví dụ

$lenght dương:

Code

$input = range(0,10);
array_splice($input, 5, 4, ["25","22"]);

echo "<pre>";
	print_r($input);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => 0
  [1] => 1
  [2] => 2
  [3] => 3
  [4] => 4
  [5] => 25
  [6] => 22
  [7] => 9
  [8] => 10
)

$lenght âm:

Code

$input = range(0,10);
array_splice($input, 2, -2);

echo "<pre>";
  print_r($input);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => 0
  [1] => 1
  [2] => 9
  [3] => 10
)

$lenght = 0:

Code

$input = range(0,10);
array_splice($input, 5, 0);

echo "<pre>";
  print_r($input);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => 0
  [1] => 1
  [2] => 2
  [3] => 3
  [4] => 4
  [5] => 5
  [6] => 6
  [7] => 7
  [8] => 8
  [9] => 9
  [10] => 10
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_splice trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_splice trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_splice trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_splice trong php” posted by on 2022-07-15 03:47:17. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm is_object trong PHP, cách sử dụng hàm is_object
Check Also
Close
Back to top button