Hàm mysqli_change_user trong php

Hàm mysqli_change_user() sẽ thay đổi user, cái mà khi kết nối MySQL đã truyền vào hàm mysqli_connect().

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_change_user($connect, $username, $pass, $dbname);

Trong đó:

  • $cocnnect là kết nối MySQL.
  • $username là tên user mới.
  • $pass là mật khẩu người dùng mới.
  • $dbname là tên cơ sở dữ liệu.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thay đổi user thành công, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_change_user():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Reset all and select a new database
mysqli_change_user($con, "my_user", "my_password", "my_test");

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_change_user trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_change_user trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_change_user trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_change_user trong php” posted by on 2022-12-01 14:49:09. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hướng dẫn crawl dữ liệu trang chonbaihat bằng Ajax + PHP
Back to top button