Hàm date_timezone_get trong php

Hàm date_timezone_get() sẽ lấy về timezone của đối tượng thời gian được truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_timezone_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian cần lấy thông tin timezone.

Kết quả trả về

Hàm date_timezone_get() sẽ trả về kết quả là đối tượng DateTimeZone nếu hàm chạy thành công. Nếu hàm khởi chạy thất bại sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_timezone_get():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create();
$tz = date_timezone_get($date);
echo timezone_name_get($tz);

Kết quả:

Kết quả

Asia/Ho_Chi_Minh

Ví dụ 2:

Code

$date = date_create(null, timezone_open('Europe/London'));
$tz = date_timezone_get($date);
echo timezone_name_get($tz);

Kết quả:

Kết quả

Europe/London

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_timezone_get trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_timezone_get trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_timezone_get trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_timezone_get trong php” posted by on 2022-10-19 05:18:50. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   [Module User] - Thêm người dùng
Back to top button