Hàm mysqli_affected_rows trong php

Hàm mysqli_affected_rows() sẽ trả về số dòng bị ảnh hưởng các truy vấn SELECT, INSERT, UPDATE, REPLACE, hoặc DELETE trước đó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_affected_rows( $link);

Trong đó:

  • $link là kết nối tới MySQL server.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một số nguyên:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • > 0 đại diện cho số dòng bị ảnh hưởng bới các truy vấn.
  • 0 nếu không có dòng nào bị ảnh hưởng.
  • -1 nếu có lỗi xảy ra.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_affected_rows():

Code

//trước khi chạy code, bạn phải tạo csdl lmgo với bảng chuyenmuc
$con=mysqli_connect("localhost","root","","lmgo");
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// thực hiện câu truy vấn
mysqli_query($con,"SELECT * FROM chuyenmuc");
echo "Affected rows: " . mysqli_affected_rows($con);

mysqli_query($con,"DELETE FROM chuyenmuc WHERE id>3");
echo "Affected rows: " . mysqli_affected_rows($con);

mysqli_close($con);

Kết quả

Affected rows: 5
Affected rows: 2

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_affected_rows trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_affected_rows trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_affected_rows trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_affected_rows trong php” posted by on 2022-12-01 13:55:47. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm rtrim trong php
Check Also
Close
Back to top button