Hàm md5 trong php

Hàm md5() sẽ mã hóa một chuỗi. Hàm sẽ trả về một chỗi md5 đã mã hóa.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm md5() được sử dụng khi bạn muốn tạo một chuỗi mã hóa ví dụ như mật khẩu người dùng để lưu vào csdl .vv..

Cú pháp

Cú phápmd5( $str, $raw_output);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $str là chuỗi cần mã hóa.
  • $raw_output là tham số, mặc định mang giá trị FALSE, nếu $raw_output mang giá trị TRUE chuỗi trả về sẽ có độ dài là 16 kí tự, nếu $raw_output mang giá trị FALSE chuỗi trả về sẽ có 32 kí tự.

Ví dụ

Code

$str = ".net";
$strMd5 = md5($str);

echo strlen($strMd5) ."-".($strMd5);

Kết quả

32-7e84c67e65c8d28c53ac5c33b8e3fdb6

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm md5 trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm md5 trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm md5 trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm md5 trong php” posted by on 2022-08-31 09:36:57. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm hash_final trong php
Back to top button