hàm html_entity_decode trong php

Hàm html_entity_decode() sẽ chuyển đổi các kí hiệu HTML entities thành các kí tự tương ứng.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm html_entity_decode() có tác dụng ngược lại so với hàm htmlentities().

Cú pháp

Cú pháphtml_entity_decode( $str);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

  • $str là chuỗi chứa các kí hiệu HTML entities cần được chuyển đổi.

Ví dụ

$html="<html> <head><head>something like this   </html>";
$str = htmlentities( $html, ENT_COMPAT, 'UTF-8')."<br />";
$htmlentity = htmlentities( $str, ENT_COMPAT, 'UTF-8');

$str = html_entity_decode($htmlentity);

echo $htmlentity . "<br >";
echo $str. "<br >";

Kết quả

&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;head&gt;something like this &lt;/html&gt;<br />
<html> <head><head>something like this </html>

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “hàm html_entity_decode trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”hàm html_entity_decode trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “hàm html_entity_decode trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “hàm html_entity_decode trong php” posted by on 2022-08-30 04:36:13. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_search trong php
Check Also
Close
Back to top button