Hàm mysql_affected_rows trong php

Hàm mysql_affected_rows() sẽ lấy về số hàng đã bị ảnh hưởng bởi các câu truy vấn INSERT, UPDATE, REPLACE hoặc DELETE vừa truy vấn gần nhất.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysql_affected_rows( $link_connect);

Trong đó:

  • $link_connect là một kết nối MYSQL. Nếu không được truyền vào, $link_connect sẽ lấy giá trị của kết nối cuối cùng được mở bởi hàm mysql_connect().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số dòng ảnh hưởng bởi câu truy vấn gần nhất, hàm trả về -1 nếu truy vấn thất bại.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm mysql_affected_rows() trên trang chủ php.net:

Code

$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db('mydb');

/* this should return the correct numbers of deleted records */
mysql_query('DELETE FROM mytable WHERE id < 10');
printf("Records deleted: %dn", mysql_affected_rows());

/* with a where clause that is never true, it should return 0 */
mysql_query('DELETE FROM mytable WHERE 0');
printf("Records deleted: %dn", mysql_affected_rows());

Kết quả

Gelöschte Datensätze: 10
Gelöschte Datensätze: 0

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysql_affected_rows trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysql_affected_rows trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysql_affected_rows trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysql_affected_rows trong php” posted by on 2022-11-30 01:52:18. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fread trong php
Check Also
Close
Back to top button