Hàm is_scalar trong php

Hàm is_scalar() sẽ kiểm tra biến có thuộc 1 trong các kiểu logic, số ngyên, float, chuỗi hay không. Nếu có hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: is_scalar( $var);

Trong đó

 • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Code

function show_var($var) 
{
  if (is_scalar($var)) {
    echo $var . "<br />";
  } else {
		echo "<pre>";
		print_r($var);
		echo "</pre>";	
  }
}
$num = 24.08;
$str="phpbbvietnam.com";
$language = array(
	"php",
	"css",
	"html"
);
show_var($num);
show_var($str);
show_var($language);

Kết quả

24.08
phpbbvietnam.com
Array
(
  [0] => php
  [1] => css
  [2] => html
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_scalar trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_scalar trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_scalar trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_scalar trong php” posted by on 2022-10-07 15:45:35. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm print trong php
Check Also
Close
Back to top button