Hàm ltrim trong php

Hàm ltrim() sẽ loại bỏ khoảng trắng( hoặc các kí tự bất kỳ được truyền vào) dư thừa ở đầu chuỗi.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápltrim( $str, $char);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ khoảng trắng hoặc kí tự bất kì.
  • $char kí tự loại bỏ, nếu không truyền thì mặc định $char sẽ nhận giá trị là khoảng trắng.

Ví dụ

Code

$str = "------.net";
$str2 = "098.net";

echo $str . "<br />";
echo $str2 . "<br />";
echo $str3 . "<br />";

echo ltrim($str, "-"). "<br />";
echo ltrim($str2, "098"). "<br />";

Kết quả

------.net
098.net
.net
.net

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm ltrim trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm ltrim trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm ltrim trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm ltrim trong php” posted by on 2022-08-31 06:09:02. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm ucfirst trong php
Back to top button