Hàm strtoupper trong php

Hàm strtoupper() dùng để chuyển đổi các kí tự trong chuỗi thành kí tự in hoa. Nếu trong chuỗi truyền vào có các kí tự in thường( a, b, c … z), sau khi gọi hàm strtoupper() chúng sẽ trở thành in hoa( A, B, C . . .Z).

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstrtoupper( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần chuyển đổi các kí tự thành in hoa.

Giá trị trả về

Kết quả trả về sẽ là một chuỗi với tất cả cá kí tự trong chuỗi là in hoa.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm strtoupper():

Code

$string = "This is An EXAMPLE String";
$result = strtoupper($string);
echo $result;

Kết quả

THIS IS AN EXAMPLE STRING

Than khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strtoupper trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strtoupper trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strtoupper trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strtoupper trong php” posted by on 2022-09-21 22:26:58. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm stripos trong php
Back to top button