Hàm ord trong php

Hàm ord() sẽ trả về giá trị ASCII của kí tự truyền vào. Kết quả trả về là một số nguyên. Nếu bạn truyền vào một chuỗi, hàm sẽ lấy kí tự đầu tiên của chuỗi.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

ASCII là gì ?

ASCII là Tên một bộ ký tự dùng cho máy tính bao gồm 96 chữ thường và hoa cộng với 32 ký tự điều khiển không in ra.

Cú pháp

Cú phápord($char);

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Trong đó:

  • $char là kí tự truyền vào.

Ví dụ

Code

$arr = [
	"a",
	"b",
	"n",
	"f",
	"phpbbvietnam.com"
];
foreach ($arr as $value) {
	echo ord($value) . "<br />";
}

Kết quả

97
98
110
102
102

Ta có thể thấy, kết quả của “f”“phpbbvietnam.com” là giống nhau.

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm ord trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm ord trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm ord trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm ord trong php” posted by on 2022-08-31 18:56:21. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm timezone_location_get trong php
Check Also
Close
Back to top button