Hàm hash_equals trong php

Hàm hash_equals() sẽ so sánh hai chuỗi đã được mã hóa xem chúng có giống nhau hay không. Thường được sử dụng để kiểm tra mật khẩu.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháphash_equals( $known_string, $user_string);

Trong đó:

  • $known_string là chuỗi đã biết.
  • $user_string là chuỗi mà người dùng chuyền vào dùng để so khớp với $known_string.

Kết quả trả về

Hàm trả về TRUE nếu hai chuỗi giống nhau, trả về FALSE nếu khác nhau.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Sử dụng hàm hash_equals().

Code

$expected  = crypt('phpbbvietnam.com', '$thisismysalt$');
$correct   = crypt('phpbbvietnam.com', '$thisismysalt$');
$incorrect = crypt('soccer', '$thisismysalt$');

var_dump(hash_equals($expected, $correct));
echo "<br />";
var_dump(hash_equals($expected, $incorrect));

Kết quả

bool(true) 
bool(false)

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm hash_equals trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm hash_equals trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm hash_equals trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm hash_equals trong php” posted by on 2022-08-26 08:42:18. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 23: PHP trang tin tức
Check Also
Close
Back to top button