Hàm feof trong php

Hàm feof() kiểm tra xem con trỏ tập tin đã ở vị trí cuối cùng của file chưa.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfeof( $handle);

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở thành công bằng hàm fopen() hoặc fsockopen() trước đó. 

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu con trỏ đã ở cuối file, ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Đếm số kí tự trong file, sử dụng feof():

Code

file_put_contents('test.txt', 'phpbbvietnam.com');
$fp = fopen('test.txt','rb');
while(feof($fp) == false) {
  $c = fgetc($fp);
  echo "kí tự thứ " .ftell($fp). " là: " . $c ."<br />";
}

Kết quả

kí tự thứ 1 là: f
kí tự thứ 2 là: r
kí tự thứ 3 là: e
kí tự thứ 4 là: e
kí tự thứ 5 là: t
kí tự thứ 6 là: u
kí tự thứ 7 là: t
kí tự thứ 8 là: s
kí tự thứ 9 là: .
kí tự thứ 10 là: n
kí tự thứ 11 là: e
kí tự thứ 12 là: t
kí tự thứ 12 là: 

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm feof trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm feof trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm feof trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm feof trong php” posted by on 2022-11-01 07:38:49. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   array_diff_assoc() -
Check Also
Close
Back to top button