Hàm is_resource trong php

Hàm is_resource() dùng để kiểm tra biến có phải là tài nguyên hay không, thường dùng để kiểm tra kết nối tới cơ sở dữ liệu. Hàm trả về TRUE nếu biến truyền vào là một kết nối hợp lệ, ngược lại hàm trả về FALSE nếu kết nối không hợp lệ.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: is_resource( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Trong các ví dụ này mình sử dụng Xampp để thực hiện.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$db_link = @mysql_connect('phpbbvietnam.comlocal', 'phpbbvietnam.com', '');
if (!is_resource($db_link)) {
    die('Can't connect : ' . mysql_error());
}else{
	echo 'đây là một tài nguyên';
}

Kết quả

Can't connect : php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known.

Do mình viết sai tên máy chủ ảo nên kết nối không thành công, hàm trả về FALSE.

Code

$db_link = @mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!is_resource($db_link)) {
    die('Can't connect : ' . mysql_error());
}else{
	echo 'đây là một tài nguyên';
}

Kết quả

đây là một tài nguyên

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm is_resource trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm is_resource trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm is_resource trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm is_resource trong php” posted by on 2022-10-07 02:46:30. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm array_search trong php
Check Also
Close
Back to top button