array() –

# Description

Function array() dùng để tạo mới một mảng trong php, có rất nhiều các tạo khác nhau với những từ khóa khác nhau và chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua các ví dụ bên dưới đây.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

# Parmeters

Để khởi tạo một mảng trong php ta sẽ dùng từ khóa new array()

# Examples

Khởi mảng tạo rỗng

$bien = array(); 
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:

Khởi tạo mảng và giá trị ban đầu dạng chỉ mục

$bien = array('hello', 'world'); 
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:


Array
(
  [0] => hello
  [1] => world
)

Khởi tạo mảng và gán giá trị ban đầu dạng kết hợp

$bien = array(
  'name' => 'Thehalfheart',
  'email' => '[email protected]'
); 
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:


Array
(
  [name] => Thehalfheart
  [email] => [email protected]
)

Khởi tạo mảng rỗng và thêm phần tử vào mảng dạng chỉ mục

$bien = array(); 
$bien[] = 'thehalfheart';
$bien[] = '[email protected]';
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:


Array
(
  [0] => thehalfheart
  [1] => [email protected]
)

Khởi tạo mảng rỗng và thêm phần tử vào mảng dạng kết hợp

$bien = array(); 
$bien['name'] = 'thehalfheart';
$bien['email'] = '[email protected]';
echo '<pre>';
print_r($bien);

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]


Array
(
  [name] => thehalfheart
  [email] => [email protected]
)

Xem thêm các hàm xử lý mảng trong php và các kiểu dữ liệu trong php để hiểu rõ hơn.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “array() – ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”array() – ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “array() – trong quá trình tự học PHP của mình .

Read More:   hàm is_dir trong php

Bài viết “array() – ” posted by on 2022-08-08 00:03:16. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Check Also
Close
Back to top button