Bài 7: PHP trang tin tức

Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức bằng PHP. Ở bài trước, chúng ta đã viết chức năng đăng nhập, đăng xuất admin, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng sidebar, content và phân trang admin. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Rewrite url 

Các bạn tạo file .htaccess cùng cấp với admin/index.php rồi copy đoạn code bên dưới :

# Bảo vệ file .htaccess
<Files .htaccess>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>

# Rewrite url
RewriteEngine on
# 1 tham số
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)$ index.php?tab=$1
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/$ index.php?tab=$1
# 2 tham số
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)$ index.php?tab=$1&ac=$2
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/$ index.php?tab=$1&ac=$2
# 3 tham số
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)$ index.php?tab=$1&ac=$2&id=$3
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/([a-zA-Z0-9_-]+)/$ index.php?tab=$1&ac=$2&id=$3

2. Khởi tạo và require

Các bạn tạo hai file admin/templates/sidebar.php (Sidebar) và admin/templates/content.php (Content). Để require hai cái này với index, các bạn mở file admin/index.php lên và chèn đoạn code này vào bên trong chỗ tồn tại $user (đăng nhập) :

// Hiển thị sidebar
require_once 'templates/sidebar.php';

// Hiển thị sidebar
require_once 'templates/content.php';

Sau đó các bạn chạy lại thử xem nó bị lỗi không nhé ! Nếu OK rồi chúng ta qua bước tiếp theo.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

2. Xây dựng sidebar

Các bạn mở file admin/templates/sidebar.php và copy đoạn code này vào :

<div class="col-md-3 sidebar">
	<ul class="list-group">
		<li class="list-group-item">
			<div class="media">
				<a class="pull-left">
				  <img class="media-object" src="https://phpbbvietnam.com/<?php
						// URL ảnh đại diện tài khoản
						if ($data_user["url_avatar'] == '')
						{
							echo $_DOMAIN.'images/profile.png';
						}
						else
						{
							echo $data_user['url_avatar'];
						}
					?>
				  " alt="Ảnh đại diện của <?php echo $data_user['display_name']; ?>" width="64" height="64">
				</a>
				<div class="media-body">
				  <h4 class="media-heading"><?php echo $data_user['display_name']; ?></h4>
				  <?php

				  // Hiển thị cấp bậc tài khoản
				  // Nếu tài khoản là admin
				  if ($data_user['position'] == '1')
				  {
				  	echo '<span class="label label-primary">Quản trị viên</span>';
				  }
				  // Ngược lại tài khoản là tác giả
				  else
				  {
				  	echo '<span class="label label-success">Tác giả</span>';
				  }

				  ?>
				</div>
			</div>
		</li>
		<a class="list-group-item active" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>">
			<span class="glyphicon glyphicon-dashboard"></span> Bảng điều khiển
		</a>
		<a class="list-group-item" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>profile">
			<span class="glyphicon glyphicon-user"></span> Hồ sơ cá nhân
		</a>
		<a class="list-group-item" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>posts">
			<span class="glyphicon glyphicon-edit"></span> Bài viết
		</a>	
		<a class="list-group-item" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>photos">
			<span class="glyphicon glyphicon-picture"></span> Hình ảnh
		</a>
		<?php

		// Phân quyền sidebar
		// Nếu tài khoản là admin
		if ($data_user['position'] == '1')
		{
			echo 
			'
				<a class="list-group-item" href="' . $_DOMAIN . 'categories">
					<span class="glyphicon glyphicon-tag"></span> Chuyên mục
				</a>
				<a class="list-group-item" href="' . $_DOMAIN . 'setting">
					<span class="glyphicon glyphicon-cog"></span> Cài đặt chung
				</a>	
			';
		}

		?>
		<a class="list-group-item" href="<?php echo $_DOMAIN; ?>signout.php">
			<span class="glyphicon glyphicon-off"></span> Thoát
		</a>
	</ul><!-- ul.list-group -->
</div><!-- div.sidebar -->

Mình sẽ giải thích một số phần quan trọng :

 • URL ảnh đại diện của tài khoản :

  • Đầu tiên các bạn tạo folder images cùng cấp với admin/index.php để chứa file ảnh profile.png (Ảnh bạn có thể download tại source của bài viết này hoặc tự kiếm ảnh theo ý thích nhưng nhớ đổi tên).
  • Nếu field url_avatar này trống, ta sẽ lấy đường dẫn của ảnh có sẵn trên server. 
  • Còn ngược lại nếu có thì ta sẽ lấy đường dẫn trong field url_avatar (Để có thể insert field này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua các bài sau).

 • Phân quyền sidebar :

  • Nếu tài khoản là admin (position = 1) thì chúng ta sẽ hiển thị chức năng về chuyên mục và cài đặt chung.
  • Còn ngược lại nếu tài khoản là tác giả (position = 0) thì chúng ta sẽ ẩn hai cái chức năng này đi.

Bây giờ mình sẽ thêm hiệu ứng active cho cái sidebar. Các bạn mở file admin/includes/footer.php lên và dán đoạn code này bên trên thẻ </body> :

<?php

// Active sidebar
// Lấy tham số tab
if (isset($_GET['tab']))
{
	$tab = trim(addslashes(htmlspecialchars($_GET['tab'])));
}
else
{
	$tab = '';
}

// Nếu có tham số tab
if ($tab != '')
{
	// Tháo active của Bảng điều khiển
	echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(1)").removeClass("active");</script>';
	// Active theo giá trị của tham số tab
	if ($tab == 'profile')
	{
		echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(2)").addClass("active");</script>';
	}
	else if ($tab == 'posts')
	{
		echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(3)").addClass("active");</script>';
	}
	else if ($tab == 'photos')
	{
		echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(4)").addClass("active");</script>';
	}
	else if ($tab == 'categories')
	{
		echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(5)").addClass("active");</script>';
	}
	else if ($tab == 'setting')
	{
		echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(6)").addClass("active");</script>';
	}
}

?>

Nếu bạn thay đổi vị trí của các item trong sidebar thì cũng nhớ thay đổi số thứ tự để active chính xác nhé !

3. Xây dựng content và phân trang

Các bạn mở file admin/templates/content.php lên và copy nội dung sau :

<div class="col-md-9 content">
	<?php

	// Phân trang content
	// Lấy tham số tab
	if (isset($_GET['tab']))
	{
		$tab = trim(addslashes(htmlspecialchars($_GET['tab'])));
	}
	else
	{
		$tab = '';
	}

	// Nếu có tham số tab
	if ($tab != '')
	{
		// Hiển thị template chức năng theo tham số tab
		if ($tab == 'profile')
		{
			// Hiển thị template hồ sơ cá nhân
			require_once 'templates/profile.php';
		}
		else if ($tab == 'posts')
		{
			// Hiển thị template bài viết
			require_once 'templates/posts.php';
		}
		else if ($tab == 'photos')
		{
			// Hiển thị template hình ảnh
			require_once 'templates/photos.php';
		}
		else if ($tab == 'categories')
		{
			// Hiển thị template chuyên mục
			require_once 'templates/categories.php';
		}
		else if ($tab == 'setting')
		{
			// Hiển thị template cài đặt chung
			require_once 'templates/setting.php';
		}
	}
	// Ngược lại không có tham số tab
	else
	{
		// Hiển thị template bảng điều khiển
		require_once 'templates/dashboard.php';
	}

	?>
</div><!-- div.content -->

Sau đó các bạn tạo thêm các file sau :

 • admin/templates/dashboard.php (Bảng điều khiển).
 • admin/templates/posts.php (Bài viết).
 • admin/templates/photos.php (Hình ảnh).
 • admin/templates/categories.php (Chuyên mục).
 • admin/templates/setting.php (Cài đặt chung).

Giờ các bạn thử click vào các item của sidebar, xem bên content có hiển thị lỗi không, nêu không hiển thị gì thì đã thành công rồi đấy !

php trang tin tuc ket qua xay dung sidebar content va phan trang admin jpg

4. Lời kết

Phù ! Cuối cùng cũng xong, qua bài này chúng ta đã xây dựng xong sidebar, content và phân trang cho admin. Bài này có vẻ hơi dài một xíu nên các bạn thực hiện từ từ và làm theo từng bước. Qua bài sau chúng ta sẽ viết các chức năng về chuyên mục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công !

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Bài 7: PHP trang tin tức❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Bài 7: PHP trang tin tức” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Bài 7: PHP trang tin tức trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Bài 7: PHP trang tin tức” posted by on 2022-07-07 23:52:31. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_offset_get trong php
Back to top button