Hàm filetype trong php

Hàm filetype() sẽ lấy kiểu của file truyền vào.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: filetype( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn của file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về kiểu của file. Các kiểu có thể bao gồm fifo, char, dir, block, link, file, socket and unknown( không xác định).

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Một số ví dụ về cách sử dụng hàm filetype():

Code

echo filetype('test.txt') . "<br />";
echo filetype('./images/');

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm filetype trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm filetype trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm filetype trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm filetype trong php” posted by on 2022-11-08 06:33:43. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   hàm shuffle trong php
Check Also
Close
Back to top button