Hàm strval trong php

Hàm strval() sẽ chuyển đổi giá trị của biến truyền vào thành một chuỗi.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: strval( $var);

Trong đó:

 • $var là biến sẽ được chuyển đổi giá trị sang kiểu chuối.

Lưu ý:

 • $var có thể là biến thuộc kiểu chuỗi, số nguyên, float hoặc các đối tượng( Object). Không thể sử dụng hàm strval() với một mảng.

Ví dụ

Code

class StrValTest
{
  public function __toString()
  {
    return __CLASS__;
  }
}

echo strval(new StrValTest) . "<br />";

$var = "24.0895";
echo strval( $var) . "<br />";

$var="phpbbvietnam.com";
echo strval( $var) . "<br />";

Kết quả

StrValTest
24.0895
phpbbvietnam.com

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strval trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strval trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strval trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strval trong php” posted by on 2022-10-10 11:20:41. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm gettype trong php
Check Also
Close
Back to top button