Hàm date_isodate_set trong php

Hàm date_isodate_set() sẽ thiết lập một ngày theo tiêu chuẩn ISO 8601 dựa vào tuần thứ bao nhiêu trong năm và ngày là ngày thứ bao nhiêu trong tuần.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápdate_isodate_set( $object, $year, $week, $day);

Trong đó

  • $object là đối tượng ngày tháng. Hàm sẽ sửa đổi đối tượng này dựa theo các tham số truyền vào.
  • $year là tham số quy định năm.
  • $week là tham số chỉ tuần thứ bao nhiêu trong năm.
  • $day là tham số chỉ ngày thứ bao nhiêu trong tuần. Mặc định sẽ mang giá trị là 1 tức ngày đầu tiên của tuần.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đối tượng thời gian nếu chạy thành công, nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_isodate_set():

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Code

$date = date_create();

date_isodate_set($date, 2017, 10);
echo date_format($date, 'Y-m-d') . "<br />";

date_isodate_set($date, 2017, 10, 3);
echo date_format($date, 'Y-m-d') . "<br />";

Kết quả

2017-03-06
2017-03-08

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_isodate_set trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_isodate_set trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_isodate_set trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_isodate_set trong php” posted by on 2022-10-16 08:50:34. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   in_array() -
Back to top button