Hàm date_timestamp_set trong php

Hàm date_timestamp_set() sẽ đặt lại thời gian của đối tượng mốc thời gian dựa vào unix timestamp.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Unix timestamp chính là số giây từ 00:00:00 1/1/1970 đến một mốc thời gian nào đó.

Cú pháp

Cú phápdate_timestamp_set( $object, $timestamp);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian.
  • $timestamp là số giây từ 00:00:00 1/1/1970 đến một mốc thời gian muốn đặt lại cho $object.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả một đối tượng thời gian nếu chạy thành công, ngược lại nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ về hàm date_timestamp_set():

Code

$date = date_create();
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_timestamp_set($date, 1493899800);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_timestamp_set($date, 1400429800);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

Kết quả

2017-05-03 20:09:39
2017-05-04 19:10:00
2014-05-18 23:16:40

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm date_timestamp_set trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm date_timestamp_set trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm date_timestamp_set trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm date_timestamp_set trong php” posted by on 2022-10-19 02:40:24. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   [Module User] - Tạo trang đăng nhập
Check Also
Close
Back to top button