Bài 05: Các toán tử mới trong PHP7

Ngoài các toán tử như toán tử quan hệ, toán tử luận lý mà PHP đang hỗ trợ thì PHP7 đã bổ sung thêm một số toán tử rất hay giúp việc xử lý dữ liệu nhanh hơn. Trong bài viết mình chỉ giới thiệu những toán tử mà mình biết thôi nhé, sau này tìm ra thêm mình sẽ bổ sung.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Toán tử ?? Null Coalescing Operator

Trong PHP7 có giới thiệu toán tử ??, đây là toán tử dùng để thay thế cho hàm isset khi ta gán dữ liệu. Ví dụ khi bạn lấy dữ liệu từ phương thức GET thì thông thường ta sử dụng thêm hàm isset để kiểm tra như sau:

if (isset($_GET['id'])){
    $id = $_GET['id'];
}

Hoặc kết hợp với toán tử ba ngôi:

$id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : '';

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Tuy nhiên nếu sử dụng toán tử ?? thì ta viết đơn giản nhu sau:

Như vậy cú pháp sẽ như sau:

$id = ($is_null) ?? 'ok';

Giải thích: Nếu biểu thức $is_null có giá trị khác null thì biến $id sẽ có giá trị là $is_null, ngược lại biến $id sẽ có giá trị là ok.

2. Toán tử <=> Spaceship Operator

Đây là toán tử thường dùng với kiểu số (INT), nếu bạn sử dụng với kiểu chuỗi thì hệ thống sẽ dựa vào mã ASCII để lấy ra số của chuỗi đó.

Toán tử này có cú pháp như sau:

Read More:   Hàm date_diff trong php

Ta sẽ có ba trường hợp xảy ra:

  • Nếu $a > $b thì $result sẽ có giá trị là 1
  • Nếu $a = $b thì $result sẽ có giá trị là 0
  • Nếu $a < $b thì $result sẽ có giá trị là -1

Ví dụ:

$a = 12;
$b = 20;

$result = $a <=> $b;

echo $result; // kết quả -1

3. Lời kết

Hiện tại thì mình mới tìm thấy hai toán tử trên thôi, sau này nếu tìm thấy thêm thì mình sẽ bổ sung cho bài viết. Hoặc nếu bạn biết toán tử nào thì hãy comment để mình bổ sung vào bài viết nhé.

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Bài 05: Các toán tử mới trong PHP7❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Bài 05: Các toán tử mới trong PHP7″ có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Bài 05: Các toán tử mới trong PHP7 trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Bài 05: Các toán tử mới trong PHP7” posted by on 2022-07-02 12:06:30. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Back to top button