Hàm random_int() và random_bytes() trong PHP7

Trong PHP7 đã bổ sung hai hàm dùng để tạo giá trị ngẫu nhiên đó là hàm random_int() và random_bytes(), về chức năng  thì nó giống hàm rand() trong PHP vậy.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

  • random_bytes : trả về định dạng byte
  • random_int: trả về một số ngẫu nhiên

1. Hàm random_bytes trong PHP7

Hàm random_bytes sinh ra ngẫu nhiên một chuỗi dạng byte nên rất phù hợp sử dụng trong mã hóa. Nếu bạn echo kết quả thì sẽ sinh ra những ký tự kiểu binary không thể nào đọc được.

Cú pháp

string random_bytes ( int $length )

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Trong đó $length là chiều dài của chuỗi trả về.

Ví dụ:

<?php
   $bytes = random_bytes(10);
   echo $bytes; 
   echo '<br/>';
   echo (bin2hex($bytes));
?>

Trong ví dụ thứ hai mình dùng hàm bin2hex để chuyển chuỗi binary đó sang mã hexadecimal.

2. Hàm random_int trong PHP7

Hàm này sinh ra một số nằm trong khoảng min max nào đó, kết quả trả về kiểu INT (kiểu INT là thuộc hệ cơ số 10 nên việc trình bày và tính toán nó tương đối dễ hiểu).

Cú pháp:

int random_int ( int $min , int $max )

Trong đó $min$max là khoảng mà kết quả trả về sẽ nằm trong đó.

Ví dụ:

<?php
   echo random_int(10, 2000);
   echo '<br/>';
   echo random_int(-2000, 2000);
?>

3. Lời kết

Cá nhân mình thấy việc tạo số kiểu INT ngẫu nhiên trong PHP đã có hàm rand rồi nên trong hai hàm này thì hàm random_bytes là mới lạ hơn hàm random_int.

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm random_int() và random_bytes() trong PHP7❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm random_int() và random_bytes() trong PHP7″ có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm random_int() và random_bytes() trong PHP7 trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm random_int() và random_bytes() trong PHP7” posted by on 2022-07-07 23:57:43. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   addslashes() trong php
Back to top button