Viết chương trình PHP CURL đầu tiên

Như các bạn biết CURL là một chương trình, một thư viện được tích hợp trong PHP với mục đích là truyền dữ liệu dưới dạng protocols nên nó được ứng dụng rất rộng rãi hiện nay. Ví dụ bạn viết chương trình đăng nhập tự động vào Google bằng cách sử dụng code PHP thì thông thường chúng ta sử dụng thư viện fsockopen, nhưng từ khi CURL ra đời thì người ta lại chọn CURL. Việc tìm hiểu CURL cũng rất đơn giản, quan trọng là bạn đang giải quyết bài toán nào mà từ đó có cách sử dụng hợp lý.

Trong loạt serie CURL này chúng ta sẽ tìm hiểu CURL căn bản từ a -> z và đi từng phần một nên nó sẽ hơi dài dòng. Bài đầu tiên này chúng ta sẽ viết một chương trình CURL đầu tiên nhé.

1. Viết chương trình  PHP CURL đầu tiên

Trước tiên bạn tạo một file index.php với nội dung như sau:

// Tạo mới một CURL
$ch = curl_init();

// Cấu hình cho CURL
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://phpbbvietnam.com/");

// Thực thi CURL
curl_exec($ch);

// Ngắt CURL, giải phóng
curl_close($ch);

Chạy lên các bạn thấy giao diện chính là website học lập trình online phpbbvietnam.com. Quay lại trong ví dụ thì bạn để ý khi thực hiện một ứng dụng CURL thường có ba bước.

  • Bước 1: Khởi tạo CURL
  • Bước 2: Cấu hình thông số cho CURL
  • Bước 3: Thực thi CURL
  • Bước 4: Ngắt CURL, giải phóng dữ liệu

Như vậy chúng ta có 4 bước căn bản, tuy nhiên vẫn có những bài toán chúng ta không tuân theo quy tắc này.

Read More:   Upload image lên Picasa sử dụng CURL trong PHP

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Trong phần cấu hình:

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://phpbbvietnam.com/");

Chúng ta chú ý rằng hàm curl_setopt sẽ có ba tham số:

  • 1 là đối tượng CURL,
  • 2 là tên cấu hình và
  • 3 là giá trị.

Hằng số CURLOPT_URL chính là URL muốn xử lý, ở đây tôi nhập  domain phpbbvietnam.com, tất cả các cấu hình đều sẽ có tên bắt đầu bằng CURLOPT_TENCAUHINH.

2. Lời kết

Bài đầu Serie mang tính chất giới thiệu thôi, các bài sau sẽ khốc liệt hơn nhiều 😀 Nhưng các bạn yên tâm nhé, xong serie này đảm bảo các bạn đủ kiến thức để làm mọi thứ liên quan đến CURL như lấy ảnh từ website khác, submit form bằng CURL, … Chúc bạn học tốt!

 

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Viết chương trình PHP CURL đầu tiên❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Viết chương trình PHP CURL đầu tiên” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Viết chương trình PHP CURL đầu tiên trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Viết chương trình PHP CURL đầu tiên” posted by on 2022-07-02 12:29:29. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Back to top button