Tìm hiểu hàm curl_setopt (CURL PHP)

Bài trước chúng ta đã làm một ví dụ đơn giản sử dụng CURL để viết một ứng dụng đó là chạ một trang web khác, trong bài đó chúng ta có sử dụng hàm curl_setopt để thiết lập các thông số cấu hình cho CURL. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm này và các thông số truyền vào của nó nhé.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm curl_setopt trong CURL PHP

Cú phápbool curl_setopt ( resource $ch , int $option , mixed $value )

Trong đó:

  • $ch là object curl khi sử dụng hàm curl_init
  • $option là tên của thông số
  • $value là giá trị của thông số

Ví dụ

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

// Tạo mới một CURL
$ch = curl_init();

// Cấu hình cho CURL
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://phpbbvietnam.com/");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// Thực thi CURL
curl_exec($ch);

// Ngắt CURL, giải phóng
$result = curl_close($ch);

// In kết quả ra màn hình
echo $result;

Trong ví dụ này mình có sử dụng hàm curl_setopt để cấu hình hai thông số đó là:

  • CURLOPT_URL: đường dẫn tới URL cần xử lý
  • CURLOPT_RETURNTRANSFER: nếu true thì sẽ trả kết quả về ở hàm curl_exec nên ta phải echo kết quả đó mới in lên trình duyệt, nếu false thì thực thi là nó in kết quả lên trình duyệt luôn

Trong ví dụ ở bài 1 mình không sử dụng thông số CURLOPT_RETURNTRANSFER nên không cần echo $result, còn ở đây vì có sử dụng nên phải echo.

2. Danh sách các thông số cấu hình của hàm curl_setopt PHP

Thật sự mà nói mình không thể liệt kê hết các thông số cấu hình cho hàm này được vì nó có quá nhiều, và thực tế thì mình cũng chưa bao giờ sử dụng hết các thông số đó nên cũng không dám liệt kê ra. Nếu bạn quan tâm thì hãy lên trang chủ của php.net bằng link này để xem thêm nhé.

Read More:   Lấy hình từ site khác bằng PHP CURL

Tuy nhiên ở các bài tiếp theo chúng ta sẽ làm các ví dụ và sẽ biết thêm được một số thông số cấu hình cho hàm curl_setopt nên các bạn yên tâm nhé. Cứ chờ đợi.

3. Lời kết

Bài 2 này cũng sẽ ngưng tại đây, lý do mình đã nói rồi vì các thông số quá nhiều  nên không thể  trình bày hết ra đây được. Chúng ta sẽ thực hành các ví dụ ở các bài tiếp theo và tôi sẽ ứng dụng một số thông số đặc trưng, hay sử dụng để các bạn làm quen, từ đó có thể mày mò thêm nhé.

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Tìm hiểu hàm curl_setopt (CURL PHP)❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Tìm hiểu hàm curl_setopt (CURL PHP)” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Tìm hiểu hàm curl_setopt (CURL PHP) trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Tìm hiểu hàm curl_setopt (CURL PHP)” posted by on 2022-07-02 12:36:05. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Check Also
Close
Back to top button