Học Regular Expression qua ví dụ

Giới thiệu với các bạn loạt bài tập xử lý chuỗi nâng cao với Regular Expression trong PHP. Như các bạn biết khi lập trình web thì việc xử lý chuỗi đóng vai trò khá quan trọng trong việc kiểm tra định dạng dữ liệu của người dùng, bóc tách dữ liệu trong một chuỗi, … Và thông thường là người ta dùng kết hợp với CURL để lấy dữ liệu từ trang khác.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài đầu tiên này chúng ta sẽ thực hành với kiến thức trọng tâm là 10 bài học đầu tiên trong loạt serie học Regular Expression trong PHP.

Bài tập xử lý chuỗi nâng cao với Regular Expression

Bài 01: Kiểm tra định dạng của thẻ cào điện thoại.

Hãy viết chuỗi Regex kiểm tra định dạng của thẻ cào điện thoại với cấu trúc như sau: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, trong đó x là các số từ [0-9]

Bài 02: Kiểm tra định dạng ngày tháng năm.

Hãy kiểm tra một chuỗi có đúng định dạng ngày tháng năm hay không dd/mm/yyyy. Lưu ý là đối với ngày thì có thể từ 1 -> 31.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài 03: Kiểm tra tên đăng nhập của người dùng có đúng định dạng hay không.

Hãy kiểm tra tên đăng nhập với yêu cầu:

  • Chữ đầu tiên không phải là số
  • Chiều dài trong khoảng từ 4 -> 12 ký tự
  • Chỉ chấp nhận các chữ số từ 0-9, chữ cái thường, chữ cái hoa và dấu gạch dưới (_)

Bài 04: Kiểm tra định dạng mật khẩu khi đăng ký.

Hãy kiểm tra mật khẩu của người dùng khi đăng ký vì như vậy sẽ an toàn hơn. Yêu cầu:

  • Mật khẩu ít nhất 8 ký tự
  • Phải có chữ hoa, chữ thường, số và 1 ký tự đặc biệt

Bài 05: Kiểm tra định dạng của email

Hãy kiểm tra email người dùng nhập vào có đúng hay không? Chỉ cần làm đơn giản ko phức tạp

Bài 06: Kiểm tra định dạng URL

Hãy kiểm tra chuỗi URL người dùng nhập vào có đúng hay không.

Bài 07: Lấy tất cả email trong một chuỗi cho trước

Bài 08: Lấy một đoạn ngắn trong URL.

Giả sử ta có URL như sau: https://phpbbvietnam.com/tong-quan-ve-route-trong-laravel-290.html. Hãy lấy dòng chữ tong-quan-ve-route-trong-laravel.

Lưu ý:

  • Dòng chữ tong-quan-ve-route-trong-laravel động, nghĩa là nó có thể được thay thế bởi dòng chữ khác
  • Số 20 cũng có thể thay đổi bởi một con số khác

Bài 09: Lấy danh sách các LINK của trang https://phpbbvietnam.com/

Gợi ý: Các LINK sẽ nằm trong thẻ a

Bài 10: Lấy danh sách các URL hình ảnh của trang https://phpbbvietnam.com/hoc-codeigniter

Gợi ý: Các URL sẽ nằm trong thẻ img

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Học Regular Expression qua ví dụ❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Học Regular Expression qua ví dụ” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Học Regular Expression qua ví dụ trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Học Regular Expression qua ví dụ” posted by on 2022-07-15 03:45:46. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Regular Expression Là Gì? - Biểu thức chính quy là gì?
Back to top button