Hàm strtotime trong php

Hàm strtotime() sẽ phân tích bất kỳ chuỗi thời gian bằng tiếng anh thành một số nguyên chính là timestamp của thời gian đó.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstrtotime( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi thời gian.

Kết quả trả về

Hàm trả về số nguyên là timestamp của thời gian truyền vào nếu chạy thành công. Ngược lại nếu chạy thất bại, hàm trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm strtotime():

Code

$format = "%H:%M:%S %d-%B-%Y";
echo $strTime = strftime($format, mktime(21,30,45,5,16,2013));
echo  "<br />";
echo "Timestamp:" . strtotime($strTime);

Kết quả

21:30:45 16-May-2013
Timestamp:1368714645

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strtotime trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strtotime trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strtotime trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strtotime trong php” posted by on 2022-10-22 15:03:30. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm date_default_timezone_set trong php
Check Also
Close
Back to top button