Hàm str_split trong PHP, cách sử dụng hàm str_split

Hàm str_split() sẽ chuyển một chuỗi thành một mảng.  Hàm trả về mảng mới được tạo thành với các phần tử là các kí tự trong chuỗi.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstr_split( $str, $lent);

Trong đó:

 • $str là chuỗi cần chuyển.
 • $lent là chiều dài tối đa của các phần tử trong mảng trả về, mặc định nếu không truyền vào, $lent sẽ mang giá trị 1.

Ví dụ

Code

$input = "phpbbvietnam.com";<br />
$result = str_split($input);<br />
$result_2 = str_split($input, 3);<br />
echo "<pre>";<br />
  print_r($result);<br />
echo "</pre>";<br />
<br />
echo "<pre>";<br />
  print_r($result_2);<br />
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [0] => f
  [1] => r
  [2] => e
  [3] => e
  [4] => t
  [5] => u
  [6] => t
  [7] => s
  [8] => .
  [9] => n
  [10] => e
  [11] => t
)
Array
(
  [0] => fre
  [1] => etu
  [2] => ts.
  [3] => net
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm str_split trong PHP, cách sử dụng hàm str_split❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm str_split trong PHP, cách sử dụng hàm str_split” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm str_split trong PHP, cách sử dụng hàm str_split trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm str_split trong PHP, cách sử dụng hàm str_split” posted by on 2022-09-04 12:02:12. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm key_exists trong php
Check Also
Close
Back to top button