Hàm mysqli_set_charset trong php

Hàm mysqli_set_charset() sẽ thiết lập bảng mã kí tự mặc định khi bạn gửi dữ liệu từ form đến database server.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysqli_set_charset( $connect, $charset);

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.
  • $charset là tên bảng mã kí tự muốn đặt làm mặc đinh.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thiếp lập thành công, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_set_charset():

Code

$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Kiểm tra kết nối
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}
 
// thay đổi bảng mã kí tự thành utf-8
mysqli_set_charset($con,"utf8");
 
mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysqli_set_charset trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysqli_set_charset trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysqli_set_charset trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysqli_set_charset trong php” posted by on 2022-11-30 00:41:18. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm fstat trong php
Check Also
Close
Back to top button