Hàm strrpos trong php

Hàm strrpos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con nào đó trong chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm trả về số nguyên là vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstrrpos( $str, $substr, $position);

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc.
  • $substr là chuỗi con cần tìm kiếm vị trí.
  • $position là vị trí bắt đầu tìm kiếm, có nghĩa là hàm  strpos() sẽ bỏ qua các kí tự trước vị trí $position trong chuỗi nguồn.

Ví dụ

Code

$str="this is my string";
if (strrpos($str, "is") == false) {
	echo "chuỗi 'is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!<br />";
}else{
	echo strrpos($str, "is"). "<br />";
}
if (strrpos($str, "Is") == false) {
	echo "chuỗi 'Is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!<br />";
}else{
	echo strrpos($str, "Is"). "<br />";
}

Kết quả

5
chuỗi 'Is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!

Code

$str="this is my string";
if (strrpos($str, "is", 7) == false) {
	echo "chuỗi 'is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!<br />";
}else{
	echo strrpos($str, "is", 7). "<br />";
}

Kết quả

chuỗi 'is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!

Do vị trí bắt đầu tìm kiếm là 7, nên chuỗi "is" không tồn tại và hàm trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strrpos trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strrpos trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strrpos trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strrpos trong php” posted by on 2022-09-20 10:14:42. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   sha1() -
Check Also
Close
Back to top button