Hàm mysql_close trong php

Hàm mysql_close() sẽ đóng lại một kết nối MySQL.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápmysql_close( $link);

Trong đó:

  • $link là kết nối MySQL trước đó. Nếu nó không được truyền vào, hàm sẽ đóng kết nối MySQL gần nhất.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đóng kết nốt thành công, ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysql_close():

Code

$link = @mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
echo 'Connected successfully';
mysql_close($link);

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm mysql_close trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm mysql_close trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm mysql_close trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm mysql_close trong php” posted by on 2022-12-01 06:28:53. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   PHP Note Online - Hiển thị và thêm/sửa/xoá ghi chú
Check Also
Close
Back to top button