Hàm floatval trong php

Hàm floatval() trả về giá trị float của biến.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápfloatval( $var);

Trong đó:

  • $var là biến truyền vào.

Ví dụ

Code

$var1 = '3.2408phpbbvietnam.com';
$var2 = 'phpbbvietnam.com3.2408';
$float_value1 = floatval($var1);
$float_value2 = floatval($var2);
echo 'float value 1 : ' . $float_value1 . '<br />'; 
echo 'float value 2 : ' . $float_value2; 

Kết quả

float value 1 : 3.2408
float value 2 : 0

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm floatval trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm floatval trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm floatval trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm floatval trong php” posted by on 2022-08-29 10:09:49. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm strtotime trong php
Check Also
Close
Back to top button