Hàm array_pop trong php

Hàm array_pop() sẽ loại bỏ phần tử cuối cùng của mảng truyền vào. trả về phần tử bị loại bỏ.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháparray_pop($array);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Code

$array = array(
	"css",
	"html",
	"php",
	"js"
);
$result = array_pop($array);
echo $result;
echo "<pre>";
   print_r($array);
echo "</pre>";

Kết quả

js
Array
(
    [0] => css
    [1] => html
    [2] => php
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm array_pop trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm array_pop trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm array_pop trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm array_pop trong php” posted by on 2022-07-28 14:21:55. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Hàm mysqli_fetch_arrray trong php
Check Also
Close
Back to top button