Bài 25: PHP trang tin tức

Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series xây dựng trang web tin tức căn bản với PHP. Trong bài học hôm trước, chúng ta đã cùng nhau xây dựng trang hiển thị các bài viết mới nhất. Ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo ra trang bài viết cho từng chuyên mục. Không luyên thuyên nữa, chúng ta bắt đầu ngay nhé!

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Thực ra bài này cũng có nét tương tự giống bài  hiển thị danh sách bài viết mới nhất. Bạn nào tinh ý chắc cũng đã nghĩ ra hướng giải pháp rồi nhỉ :v

1. Sửa lỗi bài học trước

Trước khi vào bài học, mình nói về cái lỗi ở bài học trước, đó là về cái phần lấy số hàng trong table.

Trong bài trước, câu lệnh sql của chúng ta có dạng như bên dưới:

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

$sqlGetCountPost = "SELECT id_post FROM posts"; (khoảng dòng số 6)

Các bạn chỉ cần thêm điều kiện WHERE status="1" vào lệnh sql để nó chỉ đếm những bài viết đã public:

$sqlGetCountPost = "SELECT id_post FROM posts WHERE status="1"";

Ngoài ra ở chỗ điều kiện if else kiểm tra có tồn tài bài viết (dòng 35), nến các bạn thích có thể thêm câu lệnh else bên dưới nó để tạo một cái thông báo nho nhỏ khi website của mình chưa có bài viết nào để hiển thị.

else {
    echo '<div class="well well-lg">Chưa có bài viết nào.</div>';
}

Ok thế là xong!

Read More:   Phương pháp lập trình truyền thống

2. Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục

Các bạn mở file templates/categories.php lên và copy nội dung này vào:

<?php

// Nhận giá trị slug của chuyên mục
$sc = trim(htmlspecialchars(addslashes($_GET['sc'])));

// Lấy id của chuyên mụcs
$sql_get_id_cate = "SELECT id_cate, url FROM categories WHERE url="$sc"";

// Chuyên mục tồnta5i
if ($db->num_rows($sql_get_id_cate)) {
  $id_cate = $db->fetch_assoc($sql_get_id_cate, 1)['id_cate'];

?>
<div class="container">
  <div class="row">
  <?php

  // Lấy số hàng trong table
  $sqlGetCountPost = "SELECT id_post FROM posts WHERE cate_1_id = '$id_cate' OR cate_2_id = '$id_cate' OR cate_3_id = '$id_cate' AND status="1"";
  $countPost = $db->num_rows($sqlGetCountPost);

  // Lấy tham số trang
  if (isset($_GET['p'])) {
   $page = trim(htmlspecialchars(addslashes($_GET['p'])));

   if (preg_match('/d/', $page)) {
    $page = $page;
   } else {
    $page = 1;
   }
  } else {
   $page = 1;
  }

  $limit = 20; // Giới hạn số bài viết hiển thị trong 1 trang
  $totalPage = ceil($countPost / $limit); // Tổng số trang sau khi tính toán
    
  // Validate tham số page  
  if ($page > $totalPage) {
   $page = $totalPage;
  } else if ($page < 1) {
   $page = 1;
  }
   
  $start = ($page - 1) * $limit;

  $sql_get_latest_news = "SELECT * FROM posts WHERE status="1" AND cate_1_id = '$id_cate' OR cate_2_id = '$id_cate' OR cate_3_id = '$id_cate' ORDER BY id_post DESC LIMIT $start, $limit";
  if ($db->num_rows($sql_get_latest_news)) {
    foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_latest_news, 0) as $data_post) {
      echo '
        <div class="col-md-3">
          <div class="thumbnail">
            <a href="' . $_DOMAIN . $data_post['slug'] . '-' . $data_post['id_post'] . '.html">
              <img src="' . $data_post['url_thumb'] . '">
            </a>
            <div class="caption">
              <h3><a href="' . $_DOMAIN . $data_post['slug'] . '-' . $data_post['id_post'] . '.html">' . $data_post['title'] . '</a></h3>
              <p>' . $data_post['descr'] . '</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      ';
    }

    echo '</div>';

    echo '
      <div class="btn-toolbar" role="toolbar">
        <div class="btn-group">
    ';

    # Pagination button
    if ($page > 1 && $totalPage > 1) {
      echo '
        <a href="' . $_DOMAIN . ($page - 1 ) . '" class="btn btn-default">
          <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
        </a>
      ';
    }
    
    for ($i = 1; $i <= $totalPage; $i++) {
      if ($i == $page){
        echo '<a class="btn btn-primary">' . $i . '</a>';
      } else {
        echo '
          <a href="' . $_DOMAIN . $i . '" class="btn btn-default">
            ' . $i . '
          </a>
        ';
      }
    }
    
    if ($page < $totalPage && $totalPage > 1) {
      echo '
        <a href="' . $_DOMAIN . ($page + 1 ) . '" class="btn btn-default">
          <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
        </a>
      ';
    }

    echo '
        </div>
      </div>
    ';
  } else {
    echo '<div class="well well-lg">Chưa có bài viết nào cho chuyên mục này.</div>';
  }

  ?>
</div>
<?php

// Chuyên mục không tồn tại
} else {
  require 'templates/404.php';
}

?>

Ngoài trừ có thêm phần nhận tham số get để xử lý lấy id chuyên mục thì toàn bộ hầu như giống cách lấy danh sách bài viết mới nhất, chỉ khác ở 2 câu lệnh sql lấy số hàng trong table và in danh sách. Bây giờ các bạn đang nghĩ: “Ôi sao nó đơn giản thế này nhỉ?” đúng không nào :v Ta chỉ cần theo điều kiện WHERE cate_1_id = '$id_cate' OR cate_2_id = '$id_cate' OR cate_3_id = '$id_cate' là có thể lọc các bài viết theo chuyên mục chỉ định.

Read More:   Lớp thuộc tính phương thức của đối tượng

Ok giờ các bạn chạy lại, chúng ta sẽ được kết quả như sau:

php trang tin tuc hien thi danh sach bai viet chuyen muc ket qua jpgNếu các bạn chưa có nhiều row bài, có thể thay đổi giá trị $limit để test.

3. Lời kết

Bài học hôm nay tuy không có kiến thức mới nhiều lắm so với bài hôm trước nhưng mình hi vọng nó giúp ích được cho các bạn hiểu rõ cách thức làm thế nào để lọc bài viết theo một id chuyên mục nào đó. Qua bài sau, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng trang hiển thị nội dung bài viết cho ứng dụng này. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới hoặc đăng trên group kèm theo link bài viết để được hỗ trợ sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Bài 25: PHP trang tin tức❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Bài 25: PHP trang tin tức” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Bài 25: PHP trang tin tức trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Bài 25: PHP trang tin tức” posted by on 2022-08-07 12:28:34. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 22: PHP trang tin tức
Back to top button