Hàm realpath_cache_get trong php

Hàm realpath_cache_get() sẽ lấy nội dung của bộ nhớ cache cục bộ.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

cache cục bộ là gì ?

Cũng tương tự như cache của trình duyệt, cache cục bộ cũng làm giảm thiểu một cách tối đa việc tìm kiếm dữ liệu của hệ thống, cái mà hệ thống đã từng tìm kiếm trước đó.

Cú pháp

Cú pháprealpath_cache_get();

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Hàm realpath_cache_get() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các thông tin cache cục bộ của hệ thống.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm realpath_cache_get():

Code

echo "<pre>";
	print_r(realpath_cache_get());
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
  [C:xampp/htdocs] => Array
    (
      [key] => 3303211530
      [is_dir] => 1
      [realpath] => C:xampphtdocs
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

  [C:xampp] => Array
    (
      [key] => 1883071024
      [is_dir] => 1
      [realpath] => C:xampp
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

  [C:xampp/htdocs/test] => Array
    (
      [key] => 1246434029
      [is_dir] => 1
      [realpath] => C:xampphtdocstest
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

  [C:xampp/htdocs/test/index.php] => Array
    (
      [key] => 1177966390
      [is_dir] => 
      [realpath] => C:xampphtdocstestindex.php
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

)

Đây là kết quả cache cục bộ của mình, kết quả sẽ khác với mỗi máy khác nhau.

Read More:   Hướng dẫn tạo domain ảo tại localhost với XAMPP trên Window

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm realpath_cache_get trong php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm realpath_cache_get trong php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm realpath_cache_get trong php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm realpath_cache_get trong php” posted by on 2022-11-18 10:02:49. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Back to top button