Ứng dụng Chat Ajax – Xây dựng menu và giao diện chính

Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về series hướng dẫn xây dựng Messenger đơn giản bằng PHP và Ajax. Bài hôm trước chúng ta đã xây dựng xong chức năng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất rồi, vậy bài hôm nay sẽ nhẹ hơn rất nhiều và nghiêng về phần xây dựng layout là chủ yếu, chúng ta sẽ thiết kế menu và xây dựng giao diện trò chuyện cho ứng dụng. 

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Thiết kế menu

Mình chỉ xây dựng menu đơn giản thôi vì ứng dụng này ít chức năng.

Ở bài trước chúng ta đã có thể lưu session đăng nhập qua $user rồi nên bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra sự tồn tại của nó. Tức là nếu tồn tại $user nghĩa là đã đăng nhập hoặc mới vừa đăng ký, còn ngược lại không tồn tại thì chưa đăng nhập. 

Các bạn mở file includes/header.php lên và thay thế toàn bộ nội dung như sau :

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

 


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Messenger</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0"/>
    <!-- Kết nối thư viện Font Awesome Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://phpbbvietnam.com/css/font-awesome-4.6.3/css/font-awesome.min.css">
    <!-- Kết nối file css/style.css -->
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <?php
    // Nếu tồn tại $user
    if ($user) {
      // Hiển thị menu
      echo '<div class="main-menu">
              <h1><i class="fa fa-commenting"></i> Messenger</h1>
              <a href="logout.php"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>	
          </div>
          <div class="clearfix"></div>';
    }
    // Ngược lại
    else {
      // Hiển thị navbar
      echo ' <div class="main-navbar">
              <h1><i class="fa fa-commenting"></i> Messenger</h1>
          </div><!-- div.main-header -->';
    }
    ?>

 

Read More:   Hàm pos trong php

Tiếp theo là viết CSS. Các bạn copy đoạn code sau và bổ sung thêm vào file css/style.css.

 


/* Menu */
.main-menu {padding: 10px 5%; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; width: 90%; position: fixed; background-color: #fff;}
.main-menu h1 {color: #428bca; display: inline-block;}
.main-menu a {display: inline-block; float: right; color: #555; font-size: 30px; margin-left: 15px;}

 

Ổn rồi, giờ chúng ta qua xây dựng giao diện trò chuyện nhé !

2. Xây dựng giao diện trò chuyện

Ở phần này ta cũng xử lý kiểm tra $user như ở phần menu. Nghĩa là tồn tại $user thì hiển thị phần trò chuyện, còn ngược lại thì hiển thị form đăng nhập, đăng ký. Bây giờ chúng ta mở file index.php lên là thay thế toàn bộ nội dung sau :

 


<?php

// Kết nối database
include('includes/general.php');
// Kết nối header
include('includes/header.php');

// Nếu tồn tại $user
if ($user) {
  // Hiển thị trò chuyện
  echo '<div class="main-chat">		
      </div><!-- div.main-chat -->
      <div class="box-chat">
          <form method="POST" id="formSendMsg" onsubmit="return false;">
              <input type="text" placeholder="Nhập nội dung tin nhắn ...">
          </form><!-- form#formSendMsg -->
      </div><!-- div.box-chat -->';
}
// Ngược lại
else {
  // Hiển thị form đăng nhập, đăng ký
  echo '<div class="box-join">
          <p>Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để tham gia với chúng tôi</p>
          <form method="POST" id="formJoin" onsubmit="return false;">
              <input type="text" placeholder="Tên đăng nhập" class="data-input" id="username">
              <input type="password" placeholder="Mật khẩu" class="data-input" id="password">
              <button class="btn-submit">Bắt đầu</button>
              <div class="alert danger"></div>
          </form><!-- form#formJoin -->
      </div><!-- div.box-join -->';
}
// Kết nối footer
include('includes/footer.php');
?>

Trong đó :

 

 • .main-chat là phần hiển thị toàn bộ nội dung tin nhắn.
 • .box-chat là thanh để chúng ta gửi tin nhắn.

Kế tiếp bổ sung CSS vào file css/style.css với đoạn code sau :

 


/* Form chat */
.box-chat {position: fixed; bottom: 0; width: 100%; border-top: 1px solid #e5e5e5;}
#formSendMsg input[type=text] {width: calc(100% - 20px); padding: 10px; font-size: 15px; color: #555; border: 0;}

/* Show chat */
.main-chat {height: auto; padding: 67px 10px 38px 10px;}
.main-chat .msg-user {width: 100%; text-align: right; margin-bottom: 10px;}
.main-chat .msg-user p {background-color: #428bca; color: #fff; display: inline-block; padding: 10px; font-size: 15px;}
.main-chat .msg {width: 100%; text-align: left; margin-bottom: 10px;}
.main-chat .msg p {background-color: #f1f1f1; color: #555; display: inline-block; padding: 10px; font-size: 15px;}
.main-chat .msg-user .info-msg-user,
.main-chat .msg .info-msg {font-size: 13px; color: #666; margin-top: 5px;}

 

OK ! Giờ bạn chạy thử rồi đăng nhập xem kết quả nhé !

3. Lời kết

Trong bài này các bạn cần chú ý đến đoạn code xuất ra mã HTML nhé, nếu hiểu bài này thì bạn mới có thể tiếp tục theo dõi các bài tiếp theo được, bài tiếp theo chúng ta sẽ tạo chức năng gửi tin nhắn, thiết lập thời gian thực cho cuộc trò chuyện. Chúc các bạn thành công!

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Ứng dụng Chat Ajax – Xây dựng menu và giao diện chính❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Ứng dụng Chat Ajax – Xây dựng menu và giao diện chính” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Ứng dụng Chat Ajax – Xây dựng menu và giao diện chính trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Ứng dụng Chat Ajax – Xây dựng menu và giao diện chính” posted by on 2022-07-13 08:46:17. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   PHP Note Online - Hiển thị và thêm/sửa/xoá ghi chú
Back to top button