Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng php

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu đến tính chất cuối cùng trong lập trình hướng đối tượng đó là tính đóng gói, đây là một trong ba tính chất quan trọng mà chúng ta cần phải nắm bắt.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tính đóng gói là gì?

Tính đóng gói là tính chất không cho phép người dùng hay đối tượng khác thay đổi dữ liệu thành viên của đối tượng nội tại. Chỉ có các hàm thành viên của đối tượng đó mới có quyền thay đổi trạng thái nội tại của nó mà thôi. Các đối tượng khác muốn thay đổi thuộc tính thành viên của đối tượng nội tại, thì chúng cần truyền thông điệp cho đối tượng, và việc quyết định thay đổi hay không vẫn do đối tượng nội tại quyết định.

Ta có thể hiểu nôm la tính đóng gói là không cho bên ngoài biết được bên trong đối tượng có những gì hay được cài đặt như thế nào. Nếu muốn thay đổi bên trong đối tượng thì phải được sự chấp nhận của đối tượng đó thông qua ba mức độ truy cập private protected và public mà chúng ta đã học ở bài trước.

Ví dụ trong đối tượng kế toán có một chức năng tính lương, chức năng này có những phép tính mà các đối tượng khác không hề biết cách tính nó như thế nào. Đối tượng kế toán sẽ có những chức năng dành cho các hàm kế thừa nó có thể truy xuất vào và thông qua ba mức độ truy cập để giới hạn chúng. Đây cũng chính là bảo mật thông tin cho đối tượng.

Read More:   Hàm strval trong php

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

2. Lời kết

Tính đóng gói cũng không có ví dụ gì vì nó chỉ là lý thuyết cho các bạn hiểu mà thôi. Kiến thức mình cũng chỉ có thế. Nếu các bạn có những ý hay hơn thì góp ý cho mình thì mình rất vui. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu hàm khởi tạo và hàm hủy trong php. Thân chào chúc các bạn vui vẻ.

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng php❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng php” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng php trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng php” posted by on 2022-07-14 20:51:33. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Back to top button