Tìm hiểu magic method __call() và __callStatic()

Thông thường khi bạn gọi đến một phương thức nào đó mà chưa được định nghĩa trong lớp của đối tượng thì chương trình sẽ bị báo lỗi không tồn tại method. Vậy có câu hỏi đặt ra làm sao để bắt được sự kiện khi gọi tới một phương thức không tồn tại và thông báo lỗi hoặc là xư lý một cái gì đó? Câu trả lời là bạn có thể sử dụng hai hàm thuộc danh sách Magic methods đó la __call()__callStatic().

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong hai methods đều có tác dụng giống nhau nhưng sẽ được sử dụng ở hai trường hợp khác nhau. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu method __call() trước nhé.

1. Phương thức __call() trong PHP

Phương thức __call() sẽ được gọi khi bạn gọi tới một phương thức nào đó không tồn tại trong đối tượng.

Ví dụ: gọi tới phương thức không tồn tại get_by_id()

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

class Student
{
  
}

$student = new Student();
$student->get_by_id();

Chạy lên bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi như hình dưới đây.

goi-toi-ham-undefined.png

Bây giờ mình sẽ viết một phương thức __call() để bắt sự kiện gọi tới phương thức không tồn tại.

class Student
{
  public function __call($method, $params)
  {
    echo 'Tên phương thức: ' .$method . '<br/>';
    echo 'Tham số truyền vào: ' .$method . '<br/>';
    echo '<pre>';
    print_r($params);
  }
}

Có hai tham số truyền vào như sau:

 • $method là tên của phương thức đang gọi
 • $params là danh sách các tham số truyền vào của phương thức đó

Quay laị ví dụ, bây giờ mình gọi tới phương thức không tồn tại như sau:

$student = new Student();
$student->get_by_id();

Kết quả như sau:

goi-den-phuong-thuc-call.png

Để rõ hơn thì mình gọi thêm một phương thức không tồn tại nữa:

$student = new Student();
$student->get_name('thehalfheart');

Kết quả:

goi-den-phuong-thuc-call-1.png

2. Phương thức __callStatic trong PHP

Phương thức __callStatic() có tác dụng giống như phương thức __call() và chỉ khác nhau ở chỗ __callStatic() dùng trong trường hợp bạn gọi đến phương thức tĩnh không tồn tại.

Ví dụ: Tạo một lớp Website và gọi đến phương thức tĩnh không tồn tại

class Website
{
  public static function __callStatic($method, $params) {
    echo 'Tên phương thức: ' .$method . '<br/>';
    echo 'Tham số truyền vào: ' .$method . '<br/>';
    echo '<pre>';
    print_r($params);
  }
}

Bây giờ giả sử ta gọi tới một phương thức tĩnh không tồn tại như sau:

Website::setWebsite('phpbbvietnam.com', '[email protected]');

Và kết quả ta nhận được:

call-static-php.png

Như vậy nó cũng có hai tham số truyền vào là:

 • $method là tên của phương thức đang gọi
 • $params là danh sách các tham số truyền vào của phương thức đó

3. Lời kết

Qua bài này chắc hẳn bạn đã biết được hai phương thức nằm trong danh sách các hàm Magic methods đó là __call()__callStatic(). Thực tế hai hàm này cũng rất ít khi sử dụng và nếu có sử dụng thì để thông báo lỗi trong quá trình code ứng dụng. 

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Tìm hiểu magic method __call() và __callStatic()❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Tìm hiểu magic method __call() và __callStatic()” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Tìm hiểu magic method __call() và __callStatic() trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Tìm hiểu magic method __call() và __callStatic()” posted by on 2022-07-27 16:46:36. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Lấy video kênh Youtube mới nhất bằng jQuery và Youtube API V3
Back to top button