None Capturing Group trong Regular Expression

Chúng ta đã được học qua khái niệm Capturing Value trong bài các quy tắc Regular Expression căn bản thì trong bài này ta sẽ đến một khái niệm khác đó là None Capturing Group, đây là một khái niệm ngược lại với Capturing Value trong Regular Expression.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại phpbbvietnam.com, không được copy dưới mọi hình thức.

1. None Capturing Group là gì?

Như ta biết Capturing Value sẽ xác định giá trị trả về cho từng biểu thức RegEx con, nhưng đôi lúc ta lại muốn biểu thức con đó không xuất hiện trong kết quả trả về thì làm thế nào? Để giải quyết vấn đề này ta dùng None Capturing Group trong Regular Expression.

Cú pháp: /regex:?regex/ trong đó dấu :? chính là cú pháp khai báo None Capturing Group.

Để dễ hiểu hơn ta tìm hiểu một số ví dụ nhé (Code PHP).

Bài viết này được đăng tại [phpbbvietnam.com]

Ví dụ: Lấy tất cả chuỗi trong dấu ngoặc kép lấy luôn dấu ngoặc kép)


preg_match("https://phpbbvietnam.com/"(?:.+)"https://phpbbvietnam.com/", 'program "Hello World"', $matches);

echo '<pre>';

print_r($matches);

echo '</pre>';

Chạy và kết quả là:


Array
(
  [0] => "Hello World"
)

Nếu bạn đã đọc qua phần Capturing Value và bài hàm preg_match trong php thì bạn sẽ thấy có sự bất thường ở đây. Lẽ ra phải trả về 2 kết quả vì ta có:

 • Pattern toàn bộ: /"(?:.+)"/
 • Pattern con: (?:.+)

Nhưng vì ta đã dùng None Capturing Group ở biểu thức RegEx con (?:.+) nên biểu thức con này không được liệt kê kết quả trả về.

Nếu ta không dùng None Capturing Group thì code sẽ như sau:


preg_match("https://phpbbvietnam.com/"(.+)"https://phpbbvietnam.com/", 'program "Hello World"', $matches);

echo '<pre>';

print_r($matches);

echo '</pre>';

Chạy kết quả là:


Array
(
  [0] => "Hello World"
  [1] => Hello World
)

Bạn so sánh 2 kết quả và tự suy nghĩ nhé :D.

Từ ví dụ trên ta có kết luận:

None Capturing Group là kỹ thuật không cho một đoạn Regex nào đó xuất hiện trong kết quả trả về

2. Một ví dụ None Capturing Group

Bây giờ mình sẽ làm một vài ví dụ để bạn dễ nắm bắt hơn.

Ví dụ 2: Cho chuỗi $subject="program (None capturing group "Welcome To You")", Hãy lấy nội dung chữ None capturing group trong chuỗi trên, kết quả trả về bỏ đi đoạn Welcome To You


preg_match('/((.+)"(?:.+)")/', 'program (None capturing group "Welcome To You")', $matches);

echo '<pre>';

print_r($matches);

echo '</pre>';

Kết quả:


Array
(
  [0] => (None capturing group "Welcome To You")
  [1] => None capturing group 
)

Nếu bạn bỏ đi biểu thức None Capturing Group thì kết quả sẽ như sau:


preg_match('/((.+)"(.+)")/', 'program (None capturing group "Welcome To You")', $matches);

echo '<pre>';

print_r($matches);

echo '</pre>';

Kết quả:


Array
(
  [0] => (None capturing group "Welcome To You")
  [1] => None capturing group 
  [2] => Welcome To You
)

3. Lời Kết

Phần None Capturing Group này thực ra cũng ít sử dụng, nhưng bạn cũng nên biết nó để xử lý nhuần nhuyễn RegEx hơn nhé. Bài tiếp theo mình nghiên cứu Lookbehind trong Regular Expression

Danh sách file tải về

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “None Capturing Group trong Regular Expression❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”None Capturing Group trong Regular Expression” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “None Capturing Group trong Regular Expression trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “None Capturing Group trong Regular Expression” posted by on 2022-07-08 22:05:46. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Phpbbvietnam.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Validate form bằng Javascript -
Back to top button